آندون چیست؟

آندون (Andon) در زبان ژاپنی به معنی فانوس، تکنیک یا ابزاری جهت هشدار می‌باشد. یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت دیداری در نظام آراستگی محیط کار (5S) تابلوهای آندون هستند.

تابلوهای آندون (هشداردهنده) باید در مکانی نصب شوند تا همه بتوانند به راحتی آنها را ببینند. هدف‌اصلی از نصب تابلوهای آندون این‌است که همه بتوانند بفهمند که کار در چه‌مرحله و چه‌شرایطی است.

بطور مثال:

لامپ‌های آندون شماره‌دار در خطوط مونتاژ، شماره ایستگاه‌هایی را که طناب توقف خط در آن کشیده شده است(هشدار توقف خط در آن فعال شده‌است) را نشان می‌دهد. تا محل وقوع مشکل کاملاً مشخص شود.

لامپ‌های آندون همچنین وضعیت کار را در خطوط فرآیند نشان می‌دهد. آندون در‌خطوط خودکار علاوه بر اعلام مشکل، نیاز به تهیه مجدد مواد‌اولیه، روغن و سایر‌موارد رانیز می‌تواند اعلام نماید.وقتی عملیات بصورت عادی انجام می‌شود و مشکلی وجود ندارد، چراغ‌های سبز روشن است.

وقتی کارگری به چیزی نیاز دارد، چراغ زرد و در‌صورت نیاز به توقف خط، چراغ قرمز روشن می‌شود.

هنگام روشن شدن چراغ زرد، سرپرست خط خود را به سرعت به ایستگاه مورد نظر می‌رساند. و به همراه اپراتور مربوطه تلاش می‌کنند مشکل را تا قبل از‌اینکه سایر ایستگاه‌ها عملیات خود را تمام کنند و خط مونتاژ به نقطه ثابت توقف برسد مرتفع‌نمایند.

اگر مشکل تا آن زمان حل‌نشود، خط مونتاژ متوقف‌شده و با روشن‌شدن چراغ قرمز ایستگاه کاری مرتبط، صدای آژیر بسیار بلندی در کل کارخانه بصدا در‌می‌آید.

زمان نقطه ثابت توقف برای هر ایستگاه از قبل بطور دقیق مشخص شده‌است. و آن زمانی است که اگر ایستگاه کار خود را به اتمام نرساند، ایستگاه بعدی محصولی برای دریافت و ادامه تولید نخواهد داشت. اگر با اعلام اولیه مشکل توسط اپراتور خط متوقف می‌شد، اپراتورها تمایلی برای انجام آن نداشتند. و ممکن بود ناخودآگاه از برخی از مشکلات و معایب کوچک صرفه‌نظر کرده و خط را متوقف ننمایند. لیکن در این سیستم مسئولیت توقف متوجه دو نفر (اپراتور به علاوه سرپرست خط) بوده و امر کنترل کیفیت بسیار دقیق‌تر خواهد بود.

اگر چه ممکن است کشیدن ریسمان آندون برای متوقف کردن تولید ،دیوانه کننده به نظر برسد.

اما اگر این‌کار انجام‌نشود و نقصی پیدا‌شود که بلافاصله برطرف‌نشود، هزینه‌ای که‌برای برطرف کردن آن‌نقص متعاقبا باید پرداخت بسیار بیشتر خواهدبود. همچنین تاثیر شدیدی بر تجربه مشتری خواهد گذاشت. از طرفی باید توجه داشت که کشیدن ریسمان آندون فقط برای رفع مشکلات نیست. به عنوان بخشی از  بهبود،  مستمر، می‌تواند در جهت کمک به عرضه سرویس با کیفیت باشد. قسمت‌اعظم “قدرت‌کشیدن ریسمان‌آندون” به‌تیمها برای ایجاد‌کیفیت در محصولات و فرآیندها کمک بسزایی خواهد‌کرد. به‌نحوی که تا‌وقتی تولید متوقف می‌شود، بهبود لازم آغاز می‌گردد.

این تکنیک با ایجاد مسئولیت و همچنین استقلال در تصمیم‌گیری در سلسله مراتب سازمانی ، از اپراتور گرفته تا بازرس و سرپرست‌کیفیت، منجر به رصد‌کامل فرآیند تولید در‌سازمان می‌گردد. این مفهوم بسیار مهمی بوده که مانع از رسیدن مشکل و یا قطعه معیوب به ایستگاه‌های پایانی می‌شود.

ما در گروه مشاوره صنعتی آریانا جهت پیاده سازی نظام آراستگی محیطی همراه و در کنار شما هستیم ، کارشناسان ما با توجه به تجربه و تحصیلات مرتبط آسودگی خاطر شما را فراهم مینمایند.

با کارشناسان ما تماس بگیرید moshaverehsanati.ir

09916300091 _ 09122432408

واتساپWa.me/989300899160

کانال تلگرام https://t.me/moshaverehsanati

اینستاگرام :https://www.instagram.com/moshaverehsanati/سایت :https://moshaverehsanati.ir