با وجود نقش تاثیرگذار واحد منابع انسانی در افزایش بهره وری و کارایی پرسنل سازمان , به جرات میتوان گفت سازمان ها هنوز به این باور در مورد آن به نرسیده اند , گواه این ادعا هم میزان سرمایه گذاری سازمان ها و شرکتها برای این واحد سازمانی میباشد.

صاحبنظران مدیریت براین باور هستند که سازمانهای پیشرو در زمان آینده تنها از طریق الگوهای توسع شغلی و فردی است که میتوانند باعث جذب نفرات موثر و کارآمد در سازمان خود باشند .

توسعه منابع انسانی یکی از مهم ترین اهداف راهبردی سازمان های پیشرو عصر کنونی است که به منظور ارتقای سطح دانش، مهارت، تجربه و کیفیت، تعالی و عملکرد سرمایه های سازمان و حتی تغییر ویژگی های فردی کارکنان، به مدیریت ارشد چنین سازمان هایی ابلاغ می گردد.

در اهمیت نقش منابع انسانی ذکر این نکته ساده ضروریست که ؛ اگر عملکرد پرسنل ارزیابی نشود و هریک از  کارکنان  میزان عملکرد آنها در سازمان مشخص نشود  باعث بی انگیزه شدن و کاهش بهره وری  و راندمان کاری آنها میشود .

 هدف غایی مدیران و متخصصین منابع انسانی، جذب، آموزش، حفظ و بالندگی سرمایه‌های انسانی سازمان است

در این راستا اولین قدم پرسشنامه استخدام است که متاسفانه سازمانها به خود زحمت طراحی یک فرم را هم نمیدهند و به دانلود یک فایل عمومی از اینترنت اکتفا میکنند.

حال اینکه با اینکار در اولین قدم  یکسری اطلاعات اضافی جمع آوری میشود و شاید یکسری اطلاعات هم که نیاز باشد در فرم پرسشنامه موجود نباشد و کارجو در اولین قدم با سازمان ارتباط خوبی برقرار نمیکند .

بطور مثال :  برای استخدام کارگر  ساده و نیروی متخصص یک فرم استفاده میشود .

ما برای نمونه  یک مورد فرم پرسشنامه استخدام کارگر ساده ( نیروی کار ساده _ کارگر تولید ) را بصورت فایل قابل ایجاد تغییر قراردادیم که بتوان از آنها بصورت اختصاصی استفاده شود .

موارد دیگری که مدیریت منابع انسانی میتواند نقش به سزایی در آن داشته باشددو مورد مهم ارائه میشود ,

و….

 جمع بندی و نتیجه گیری

  اثر بخشی و افزایش راندمان و بهره وری در سازمان میتواند بقای سازمان و شرکت ها را تضمین کند و در بازار رقابتی یک مزیت محسوب شود .

در کنار افزایش بهره وری در بحث های تولیدی , بهره وری نیروی انسانی بعنوان سرمایه میتواند جزو مهمترین موارد باشد . مدیران موفق علاوه بر تکیه بر ماشین آلات و تکنولوژی به نیروی انسانی خود نیز بعنوان یک سرمایه ارزشمند نگاه میکنند . فراهم نمودن موارد انگیزشی و ایجاد محیطی سالم و تقویت روحیه پرسنل , در کنار تامین مایحتاج مالی آنها میتواند باعث شکوفایی استعداد های آنها شده و میزان مشارکت کارکنان را در سازمان افزایش دهد و هم برای سازمان و هم برای کارکنان سودمند باشد.

گروه مشاوره صنعتی آریانا همراهی مطمئن در کنار شما

با کارشناسان ما تماس بگیرید _ مدیریت امید رئیسی ( کارشناس ارشد )

09122432408