در شرکت شیرآلات سهند چند موضوع مورد  ارزیابی قرار گرفت و در مورد آنها کار کارشناسی انجام شد و  نتیجه کارشناسی به مرحله اجرا قرار گرفت و درصد موفقیت قابل قبولی در ماه اول داشت که در طی یک دوره شش ماهه توفیقات بسیاری حاصل شد.

  • افزایش بهره وری کارکنان
  •  
  •