پوکا یوکه تکنیکی است برای کاهش خطاکه از سوی مهندس ژاپنی به نام شی جی یوشینگو ابداء شد.

با این روش به سوی خطاناپذیری ( پرهیز از خطاهای غیرعمدی ) میرویم یعنی امکان وجود خطا صفر میشود .

در واقع با این روش ابتدا طرح بررسی شده و نقاط قابل اشتباه شناسایی میشود و نسبت به اجرای طرح در جهت جلوگیر از خطا در مراحل مختلف تولید بکار گرفته میشود.

در این روش تمرکز اصلی بر روی از بین بردن خطاهای نیروی انسانی میباشد و در واقع کاری میکند که اپراتور احتیاج به تمرکز و فکر کمتری در کار داشته باشد و بیشتر انرژی خود را صرف سرعت تولید کار نماید.

اساس پوکا یوکه براین اصل استوار است که با استفاده از ابزار ها و تکنیکها امکان اشتباه برای اپراتور ( استفاده کننده ) را غیرممکن میسازد .

این سیستم و روش را میتوان بصورت اصولی در سازمان ها اجرا کرد و شاهد بالا رفتن راندمان کاری پرسنل و بازدهی بالا و همچنین کاهش ضایعات بود .

گروه مشاورین صنعتی آریانا در این راستا با توجه به تجربه بیش از 30 سال کار عملیاتی آماده همکاری با شما در اجرای این سیستم به عنوان یکی از سیستم های کاهش ضایعات میباشند .

کارشناسان گروه مشاورین صنعتی آریانا منتظر تماس شما هستند .

با ما تماس بگیرید ….. 09125916355

کانال تلگرام : https://t.me/gmsariyana

اینستاگرام :
https://www.instagram.com/moshaverehsanati/


سایت : https://moshaverehsanati.ir

Leave a Comment